Ek het jare gelede ondersoek gedoen oor die konneksies tussen die god van die bybel en die GODE van die heidene. Vandag deel ek videos en wikipedia links wat julle gerus kan na gaan. Die dokument kan meer inligting kry soos ek meer ontvang en sal net goed hier sit wat ek weet is geldig na jare se oplees. Ek deel die links omdat mense my gereeld vra hoekom ek nie ‘n Christen is nie. Mense, geloof is ‘n belangrike faset in my lewe en ek kan slegs glo as ek feite het. Waarheid maak mens vry, nie hoorsê nie. Hier is ‘n paar feite deur Universiteite en geleerdes nagevors.

Wat jy ookal glo, ek respekteer dit, respekteer asseblief ook wat ek glo en nie glo nie

Geniet en wees geseen,
Wolfie / Allen

Yaveh, Iah en Yah
Yah is an Ancient Egyptian Moon God. Unequivocal PROOF that Yah (iah, jah, aah) is an Ancient Egyptian Lunar Deity.(Moon God)

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=eZbhXKMhEhY
Wikipedia link: http://en.wikipedia.org/wiki/Iah

Iah en Yarikh
Yah & Yarikh are stolen Ancient Egyptian and Canaanite Moon Gods incorporated into the “Hebrew/Israelite Religion”

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=PY5El3Ob92A
Wikipedia link: http://en.wikipedia.org/wiki/Yarikh

(Die einde van die video is cool as julle hom toto die einde kyk)

Ra & Shemesh
The Gods of the Ancient Egyptians & Canaanites were stolen by the so-called “Hebrews/Israelites” and were then incorporated into their new religion

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=h7yaohPv9W8
Wikipedia links: http://en.wikipedia.org/wiki/Shapash_(Canaanite_goddess)
http://en.wikipedia.org/wiki/Beit_Shemesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_(ancient)

El, Baal, Asherah
The Bibles Stolen Gods from the Canaanite Pantheon (El, Baal, Asherah, Anat, Yahw, Ashtoreth, etc.) featuring Professor Christine Hayes of Yale University

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=ADikz5rAjJU
Wikipedia links: http://en.wikipedia.org/wiki/El_(god)
http://en.wikipedia.org/wiki/Baal
http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah

Jesus Christ, Osiris and Horus
Is Jesus Christ a COPY of Horus & Osiris? (Heru & Ausar) Iesous KRiSTos: the Iusa KRST?

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=brr2Wm4dcnU
wolfie link: https://wolfshadowwispers.wordpress.com/2014/07/10/jesus-vs-horus-n-heidense-oogpunt/

Yaveh, IAO and the Sun

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=faILHU82-Cw&feature=share

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Archon#Gnosticism

Advertisements