Cernunnos (English Version)

On Midwinter Night when Mother Earth gives birth in cold
O Father, you are born again
Father of Moon , Life and Death
Lord of the Great Hunt
this psalm to You Cernunnos
come dance with us in the circle of holiness
and lead us to the fortunes of Good and Justice

Let us not have arrows when we speak, let us hunt with prayer and a calm heart
let us stand firm in your wisdom Lord
Cernunnos O Son of Mother Nature
Show us, lead us and be always the ONE
guarding our hearts .
Cernunnos, Herne, Dis Pater
Hu Gadarn and Father Sun
Many names over the centuries
each filled with your promise and blessing
Glory for everyone
Glory for everyone

(c) 2015 allen simpson

 

Cernunnos (Afrikaans version)

Op Midwinter Nag wanneer Moeder Aarde kraam in koue
o Vader word U weer gebore
Vader van Maan, Lewe en Dood
Leier van die Groot Jag
So besing ek U Cernunnos
kom dans met ons in die sirkel van heiligheid
en lei ons op die weg van Goed en Geregtigheid

Laat ons nie met dood’s pyle praat nie
laat ons eerder sterk staan in U wysheid Heer
O Cernunnos Seun van Moeder Aarde
Wys ons, Lei ons en wees altyd die EEN
wat oor ons harte waak.
Cernunnos, Herne, Dis Pater
Hu Gadarn en Son Vader
Menigte name deur eeue heen
elkeen gevul met u belofte en seen
Glorie vir elkeen
Glorie vir elkeen

(c) 2014 allen simpson

(Got the Picture from google after seeing it on Facebook)

Advertisements