‘n ma staar, haar hart naar, waar
pyn onthou, ontsluit,
ou tyd waar rus was
nou ‘n spook in hartskadu
sy droom in drogwaan
van haar knaap nou ontgaan
was dit ‘n Plan,
van ‘n Hoog Hand Bo?
waarom dan glo?

‘n vraag dans
vyf dwaal
“waarom?” in wynig aardstaal
“waarom?” vyf maal
oor haar barslip kom niks
oplossings ontwyk haar

is dit haar noodlot?
sy is in ‘n blik?
sy wil stik
sy dink na ou tyd
haar knaap,  ‘n draadkar
in ‘n pad
‘n raas van ‘n kar wat laat stop

‘n vraag dans
vyf dwaal
kar om ‘n paal
jaag na hospitaal
knaap wat dwaal
na ‘n huis van dood
nou is stof tot stof
haar knaap nou stof tot stof…

‘n vraag dans
vyf maal
“waarom?” in wynig aardstaal
“waarom?” vyf maal
oor haar barslip kom niks
oplossings ontwyk haar

(c) 2016 allen simpson
ek wou ‘n gedig skryf sonder om die letter ‘e’ te gebruik, maar ook ‘n gedig wat ‘n storie het…
Die gedig is: ‘digstuk waar 5 dwaal’ en dit het ‘n dubbel mening (1) die vyfde letter ‘e’ dwaal want dit is nie in my gedig nie. (2) sy vra waarom vyf maal oor haar seuntjie se dood.

Dankie vir Hanneliese vir die gebruik van haar foto. Ek wou ‘n ma gebruik vir my gedig se foto en Hannelise is ‘n fantastiese ma.