Ek moes die net met my lesers deel. Kyk net die pragtige kerke wat ek en Hanneliese ondek het tydens ons Pelgrims tog na Swartruggens!

Hanneliesebredell07's Blog

Wanneer Wolfie en ek dorpe besoek trek die kerktorings altyd ons aandag vir foto’s.

Swartruggens het ‘n paar aanbiddings plekke.

Nederduitse Hervormde kerk
Nederduitse Gereformeerde kerk

Gereformeerde kerk
AGS kerk
Shekinah Tabernakel Satelietkerk
Wesleyan Church
Moskee of Masjid soos dit in Arabies genoem word

20160703_122408Die Gereformeerde kerk

Roelof Petrus Scheepers het ‘n deel van sy plaas Brakfontein geskenk vir die oprigting van die Gereformeerde kerk. In 1917 het lidmate aan die kerk begin bou. Sand is aangery en klippe is met hamers fyngekap vir die betonwerk. Die leraar B J de Klerk het help bou aan die kerk. September 1933 is die kerk met sy vier sierlike Kaaps Hollandse gewels in gebruik geneem. Die gebou is ontwerp deur die argitek Pieter Dykstra

Die NG Kerk is op 6 Junie 1911 gestig met ds SJ van der Spuy as konsulent. Op 17 Januarie 1913 is proponent J D Roos as  die…

View original post 87 more words

Advertisements