I am a well educated, spiritual, peace loving man. I do not believe in harming anyone since it is the basis of my spiritual beliefs. If you don’t like my art, my way of belief or my spirituality, it is your choice. If you however accept me for who I am, I will give you the same respect and cutesy. This Universe was created for all to live in with instructions from all reasonable religions and belief systems that we should tolerate and love each other. I suggest that we do so Love is easier than you think. Hate is hard work, so let’s love.

Ek is ‘n opgevoede, geestelike, vredeliewende man. Ek glo nie daar in om enige een leed aan ander te doen nie want dit is deel van my geestelike beginsels. As jy nie van my kuns, my manier van skryf of my geestelike oortuigings hou nie, is dit jou keuse. Maar as jy my aanvaar soos ek is sal ek jou dieselfde aanvaarding en respek gee. Die heelal is gemaak vir ons almal om in te leef, met wat ek voel, instruksies van redelike godsdienste en geloofsoortuigings, dat ons mekaar moet verdra en lief hê. Ek stel voor dat ons so maak want liefde is makliker as wat ons besef. Haat is harder werk, so laat ons lief hê.

Wolfie/Shadowwhisper/Allen

Skrywer van/ Author of:

My first Book: Tales from the Flow
My first Book: Tales from the Flow
Skaduland
Skaduland